ΚΟΥΒΑΔΕΣ Φ-40 & ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ | ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ |

Κ1 Κουβάς Τετράγωνος
Κουβάς Τετράγωνος Κ1   35Χ35

Κ2 Κουβάς Τετράγωνος
Κουβάς Τετράγωνος Κ2   35Χ35

Κ3 Κουβάς Τσαλακοτος
Κουβάς Τετράγωνος Κ3  

Κ4 Κουβάς Τετράγωνος
Κουβάς Τετράγωνος Κ4  

κωδ. 131
ΚΛΑΔΙ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΙΑ-ΠΑΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟ